ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

สนามเด็กเล่นที่หายไป


อ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ไทยรัฐออนไลน์” : https://www.thairath.co.th/content/140155

สนามเด็กเล่นที่หายไป

สนามเด็กเล่น (Playground) ที่มักพบเห็นในโรงเรียน สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า สวนสนุก และร้านอาหาร เช่น McDonald’s และการเปลี่ยนแปลงของสนามเด็กเล่นในปัจจุบัน พบว่าสนามเด็กเล่นมีจำนวนเด็กที่เข้าไปเล่นลดลง อาจเกิดจากจำนวนเด็กที่น้อยลง แต่เด็กกลับมีแนวโน้มไปเล่นในร้านเกมที่เปิดให้บริการทั่วไป และสนามเด็กเล่นอาจถูกใช้ประโยชน์เพื่อบริการอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนมากกว่า เช่น บางสถานที่เปิด McDonald’s ให้บริการมีการก่อสร้างสนามเด็กเล่นหรือแบ่งพื้นที่ให้เด็กเล่น แต่ก็พบว่าบางสถานที่จะเปลี่ยนสนามเด็กเล่นให้เป็นพื้นที่ให้บริการอาหารแทน ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม ซึ่งช่วยในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของเด็ก รวมถึงเรื่องความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น และความกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กที่ไปเล่นในสนามเด็กเล่น

การเล่นและของเล่นที่เสริมพัฒนาการของเด็ก โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 4-15 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สำคัญในการพัฒนาของเด็ก บทความนี้สรุปความรู้และแนะนำให้หาของเล่นและสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุ การเล่นและของเล่นที่เสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 4-15 ปี โดยจะมีความแตกต่างตามวัยของเด็ก

เด็กมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย เครื่องเล่นที่เหมาะสมได้แก่กระโดดเชือก เขย่า ปีนป่าย เล่นผาดโผน ซึ่งจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และฝึกทักษะการทำงานของร่างกาย เด็กมีความสามารถในการมองเห็นไกล โดยควรส่งเสริมการประสานงานระหว่างสายตาและมือ โดยให้เล่นกับลูกบอลใหญ่และเบา ๆ เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกันของสายตาและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เด็กชายมีความชอบเล่นรุนแรงและใช้ความเร็วและแรงมาก ควรให้เล่นเครื่องเล่นสนามเช่น โหนชิงช้า โหนราว ไต่เหวี่ยงตัว เพื่อฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจ เด็กมีจินตนาการสูง ควรให้เล่นเกมที่เกี่ยวกับการสมมติและการเล่นสร้างสรรค์ เช่น เล่นบทบาทสมมติหรือเลียนแบบท่าทางประกอบเพลง

การเจริญเติบโตของร่างกาย เด็กในช่วงอายุนี้มีการเจริญเติบโตของลำตัวท่อนบนช้า แขนและขายาว ดังนั้นเครื่องเล่นที่เหมาะสมจะเป็นเครื่องเล่นที่ส่งเสริมการใช้กำลังกล้ามเนื้อใหญ่ เช่น กระโดดเชือก เขย่ง ปีนป่าย และเล่นเกมที่ต้องใช้การควบคุมความเร็วของร่างกาย การพัฒนาสายตาและมือ เด็กในช่วงอายุนี้สามารถมองเห็นไกลและมีความสามารถในการประสานส่วนระหว่างสายตาและมือได้ดีขึ้น การใช้ลูกบอลใหญ่ๆ เช่นการโยนลูกบอลเบา ๆ จะช่วยให้พัฒนาความสามารถในการทำงานประสานส่วนระหว่างสายตาและมือ การเสริมพัฒนาความกล้าหาญ เด็กชายในช่วงนี้มีความรู้สึกที่ชอบเล่นรุนแรงและใช้ความเร็วและออกแรงมากในการเล่นกับเครื่องเล่นสนาม

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์