ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์” จาก มหาวิทยาลัยการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศฉงชิ่ง ประเทศจีน (Chongqing Normal University Foreign Trade and Business College) สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) โดยอธิการบดี Dr. Li Minghai เป็นผู้ทำพิธีมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยนี้ มีหลายคณะ หลากหลายสาขาวิชา มีนักศึกษาประมาณสามหมื่นคน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กว่าสองพันคน เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีน ซาบซึ้งใจที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย และ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ใช้ล่ามแปลทั้งสองฝ่าย ถึงแม้จะใช้ภาษาอังกฤษได้ก็ตาม

มหาวิทยาลัยการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศฉงชิ่ง ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง เมืองประวัติศาสตร์ที่มีวัฒนธรรมยาวนานสามพันปี มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 2 แห่งที่ เหอชวน และ ทงเหลียง บริเวณวิทยาเขตมีต้นไม้ ร่มรื่น สนามหญ้า และ ทะเลสาบ ทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอาคารห้องปฏิบัติการอัจฉริยะที่มีฟังก์ชั่นทันสมัย ห้องสมุดขนาดใหญ่กว้างขวาง มีคลังหนังสือมากมาย หอพักนักศึกษาที่ดี สนามกีฬา โรงยิม โรงละครทดลอง สตูดิโอจำลอง และห้องเรียนมัลติมีเดียอัจฉริยะ มากกว่า 200 ห้อง ที่ครอบคลุมสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 5G ทั่วทั้งวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมี 12 ภาควิชา ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 45 สาขา ครอบคลุม 7 สาขาวิชา และ 22 แขนง โดยมี เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เป็นสาขาทางวิชาชีพที่สำคัญ การค้าเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ การจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาอัตลักษณ์ของฉงชิ่ง

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยการสอนและนวัตกรรมร่วมมือ ฐานการฝึกอบรมบูรณาการอุตสาหกรรม-การศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับเลือกเป็นฐานข้อมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลสมัยใหม่ของฉงชิ่ง อยู่ระหว่างการเตรียมการ มีศูนย์สาธิตการสอนเชิงทดลองระดับเทศบาล 1 แห่ง พื้นที่สร้างสรรค์ระดับเทศบาล 1 แห่ง และ แพลตฟอร์มนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับอำเภอ 3 แห่ง รวมถึง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัล วิทยาลัยได้รับโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และอีกมากมาย

ทีมงานจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ทำหน้าที่สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอำเภอเหอฉวนและอำเภอทงเหลียง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมเด่น ๆ ดังนี้

 • ความร่วมมือกับภาครัฐ มหาวิทยาลัยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอเหอฉวนและทงเหลียง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น
 • ความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ
  • ร่วมกับ Tencent Cloud (ปักกิ่ง) บริษัทฯ ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ Tencent Cloud แห่งแรกในกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
  • ร่วมกับวิทยาลัยสื่อการเงินปักกิ่งซิงหง สร้างบริษัท Xinghong Film and Television
  • ร่วมกับบริษัท Beijing Zhongke Wenfeng สร้างฐานฝึกปฏิบัติการบูรณาการอุตสาหกรรม-การศึกษาเศรษฐกิจอัจฉริยะระดับชาติ
  • นักศึกษามีโอกาสฝึกงานแบบมีค่าตอบแทนกับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น iQiyi (Chongqing) บริษัท Owen Education Group, Alibaba และ JD.com
  • นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีความร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ อีกกว่า 130 แห่ง เพื่อสร้างฐานฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความเป็นสากล โดยมีกิจกรรมเด่น ๆ ดังนี้

 • มีความสัมพันธ์ทางวิชาการและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เกาหลีใต้ รัสเซีย ยูเครน โปแลนด์ และประเทศอื่น ๆ
 • ตอบรับนโยบาย “One Belt One Road” ของจีน โดยรับสมัครนักศึกษานานาชาติจากประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเส้นทางสายนี้
 • มีอาจารย์ต่างชาติมาบรรยายและสอนในวิทยาลัยตลอดทั้งปี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
 • มีโครงการฝึกงานแบบมีค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ

ของที่ระลึกที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย คือ “ฟีบี เจินหนาน (Phoebe zhennan)”

คนจีนโบราณกล่าวว่า “ทองคำหนึ่งตันแย่กว่าชิ้นส่วนของฟีบี เจินหนาน (Phoebe zhennan)” โดย ฟีบี เจินหนาน (Phoebe zhennan) เป็นไม้ลำค่าชนิดพิเศษของจีน และเป็นที่รู้จักในนาม “ไม้ของ จักรพรรดิ” และ “ไม้ประจำชาติ” มาตังแต่สมัยโบราณ ซึ่งได้รับความโปรดปรานจากราชวงศ์จีน

ฟีบี เจินหนาน (Phoebe zhennan) สามารถปล่อยระเหยกลิ่นหอมที่ติดทนนาน ปรับปรุงคุณภาพอากาศ และมี คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ ซึงอาจช่วยบรรเทาความเครียด และความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังให้ผลในการไล่แมลงได้ดีเยี่ยม อีกด้วย

ลวดลายผ้าไหมสีทองอร่ามและความละเอียดหนาแน่นของ ฟีบี เจินหนาน (Phoebe zhennan) สามารถสร้างภาพลวงตาที่น่าหลงใหลเมื่อเราเดินไปรอบๆ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง และ ความเป็นสิริมงคลบนโลกนี้

กล่าวขอบคุณอธิการบดี Dr. Li Minghai ในนามของตัวแทน มหาวิทยาลัยปทุมธานี และทีมงานที่มีความร่วมมือกันอย่างดีมาตลอด

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี และ ประธานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยประทุมธานี