ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

Month: June 2024

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์” จากมหาวิทยาลัยการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศฉงชิ่ง ประเทศจีน

“ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์” จาก มหาวิทยาลัยการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศฉงชิ่ง ประเทศจีน (Chongqing Normal University Foreign Trade and Business College) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีน