ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

Month: August 2023

การเรียนการสอนเพื่อ Subliminal Learning

การเรียนการสอนและการเรียนรู้ส่วนมากจะเป็นการกล่าวถึงในลักษณะที่เป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นกิจกรรมการเรียนการสอน คาดหมายผลลัพธ์ของการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ได้ สามารถสังเกตได้ มองเห็นได้ จับต้องได้ วัดได้จากพฤติกรรมหรือการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ สภาพการเรียนรู้ (Learning)