ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

Month: June 2023

การเรียนการสอนบนความหลากหลายท่ามกลางความขัดแย้ง

การเรียนการสอนบนความหลากหลายท่ามกลางความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการจัดการและการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเข้าถึงความรู้และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ท้าทายและหลากหลาย