ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

ตัวอย่าง ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง พระพุทธเจ้า 2 (The Buddha 2) ฝีมือคนไทย เป็นเรื่องราวหลังจากพระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *