My dreams

ความฝัน ในกรณีนี้เป็นความหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า "โลก" ดวงนี้ ถึงแม้จะเป็นการสร้างจินตนาการทางอุดมคติ แต่เป็นการวางรากฐานการคิดและความเป็นไปในอนคตของมวลมนุษยชาติ การมีความฝันจึงเป็นการสร้างจินตนาการ หลายสิ่งที่เกิดขึ้นบน โลก นี้ ครั้งหนึ่งในอดีตเป็นเพียงจินตนาการ หรือ ความฝันเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันเป็นความจริง การสร้างความฝันให้กับเยาวชนในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน เพราะความฝันในวันนี้มีผลอย่างมากสำหรับอนาคต